enlightenment

enlightenment
švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinė ugdymo funkcija, tenkinanti individo ir visuomenės informacinius poreikius. Pagrindinės švietimo funkcijos – mokymas ir lavinimas. Istoriškai susiklostė dvi švietimo formos: mokyklinis ir nemokyklinis (visuomeninis) švietimas. Mokyklinis švietimas – tai mokymo ir auklėjimo įstaigų sistemos veikla, teikianti augančiai kartai išsimokslinimą ir išsilavinimą. Švietimo sistemos pradėtos organizuoti seniai, pvz., Kinijoje – prieš 4000 m., Graikijoje – prieš 2500 m., Lietuvoje – prieš 600 m. Šiuolaikinės švietimo sistemos yra trejopos: 1) centralizuotos, kai visus mokyklų reikalus tvarko ir finansuoja švietimo ministerija ir jai pavaldūs vietos organai (Belgija, Italija, Lietuva, Lotynų Amerikos šalys, Prancūzija); 2) decentralizuotos, kai švietimo reikalai tvarkomi konkrečioje vietovėje (Britanija, Norvegija, Švedija); 3) mišrios (Indija, JAV, Pakistanas). Nemokyklinio (visuomeninio) švietimo poreikis kilo vaduojantis iš scholastikos ir feodalizmo, plėtojantis mokslui ir laisvajai minčiai. Šviečiamasis sąjūdis prasidėjo XVII a. Olandijoje, Anglijoje, vėliau Prancūzijoje (Š. Monteskjė, Volteras, Ž. Ž. Ruso, K. A. Helvecijus, D. Didro ir kt.) Vokietijoje (G. Lesingas ir kt.). Lietuvoje šviečiamojo amžiaus idėjos ėmė plisti XVIII a. II pusėje. XIX a. – švietėjų veiklos klestėjimo metas. Jas propagavo Vilniaus universiteto profesoriai, buvę studentai ir kita šviesuomenė: K. Narbutas, A. Daugirdas, S. Daukantas, S. Jundzilas, A. Pabrėža, M. Valančius ir kt. Šiuo metu nemokyklinio švietimo darbą dirba plati kultūros įstaigų sistema, žiniasklaidos priemonės (radijas, televizija, spauda). atitikmenys: angl. education; enlightenment vok. Aufklärung; Bildung rus. просвещение ryšiai: dar žiūrėksavišvieta dar žiūrėkšvietėjų pedagogika

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Enlightenment — may refer to:pirituality and religion* Enlightenment (concept), religious or intellectual * Mysticism, pursuit of communion with an ultimate reality History*Age of Enlightenment, period in Western history and its corresponding movement *Scottish… …   Wikipedia

 • Enlightenment — Saltar a navegación, búsqueda Enlightenment …   Wikipedia Español

 • Enlightenment — Bildschirmfoto von Enlightenment 0.16 …   Deutsch Wikipedia

 • Enlightenment — Enlightenment …   Википедия

 • ENLIGHTENMENT — ENLIGHTENME Si l’Enlightenment peut être distingué assez aisément de la «philosophie des Lumières» française, cela se voit, dès l’abord, en ce que l’Enlightenment ne se préoccupe pas de lutter contre l’Église; de même, l’Aufklärung, à l’origine,… …   Encyclopédie Universelle

 • enlightenment — 1660s, action of enlightening, from ENLIGHTEN (Cf. enlighten) + MENT (Cf. ment). Only ever used in figurative sense, of spiritual enlightenment, etc. Attested from 1865 as a translation of Ger. Aufklärung, a name for the spirit and system of… …   Etymology dictionary

 • Enlightenment — the Enlightenment a period in the eighteenth century when many writers and scientists believed that science and knowledge, not religion, could improve people s lives …   Dictionary of contemporary English

 • enlightenment — ► NOUN 1) the action of enlightening or the state of being enlightened. 2) (the Enlightenment) a European intellectual movement of the late 17th and 18th centuries emphasizing reason and individualism rather than tradition …   English terms dictionary

 • enlightenment — [en līt′ nmənt, in līt′ nmənt] n. an enlightening or being enlightened the Enlightenment 1. a mainly 18th cent. European philosophical movement characterized by a reliance on reason and experience rather than dogma and tradition and by an… …   English World dictionary

 • Enlightenment — En*light en*ment, n. 1. Act of enlightening, or the state of being enlightened or instructed. [1913 Webster] 2. same as {Aufkl[ A]rung}. [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • enlightenment — I noun appreciation, awakening, clarification, cognition, cognizance, comprehension, direction, disabusal, disclosure, edification, education, elucidation, enucleation, experience explication, explanation, familiarity, illumination, insight,… …   Law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”